Kalite Politikasi

KALİTE ve MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Temiz, düzenli ve standartlara uygun bir çalışma ortamını sürekli kılmak; kaynağı, gerektiği miktarda, doğru zamanda, doğru biçimde kullanmak öncelikli hedeflerimizdir.

Bu hedeflere ulaşmamız, müşteri gereksinim ve beklentilerini karşılayacak yüksek kalitede, uzun ömürlü projelerle değer yaratmamıza yardımcı olmaktadır.

Kalite politikamız bu bileşenler üzerine kurulmuştur. Bize göre kalite, ulaşılması gereken bir hedefin ötesinde, tamamen bir yaşam tarzıdır.

Bu anlayış üzerinde yükselirken, kalite hedeflerimize ulaşmak için, her zaman en iyi çözüm ortakları, tedarikçiler ve çalışanlar ile işbirliği yaparız.

Konutsal, İnsana değer anlayışıyla, çevre dostu, ileri teknoloji ile donatılmış, dünya standartlarında A+ yapılar elinde tutar. Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmayı, faaliyetleri sırasında çevreyi koruyacak şekilde hareket etmeyi, sürekli iyileştirme ile müşteri memnuniyetini sağlamayı ve sürdürmeyi taahhüt eder.

Konutsal Yapı, aşağıdaki prensiplere göre hareket eder;

 • Projelerimizin tüm süreçlerinde, katılımcıların ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan, ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir anlayış içinde güvenilir ve aranılan firma olmak,
 • Kalite yönetim sistemimizin “ISO 9001” standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirmesini sağlamak,
 • Riskleri etkin bir şekilde yöneterek tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirmek,
 • Ürün ve hizmet kalitesini katılımcı ve piyasa gereksinimleri doğrultusunda sürekli iyileştirmek ve tüm paydaşlar için değer yaratmak,
 • Çalışanları tüm süreçlere aktif katılımı özendirmek ve açık iletişim ortamı sağlamak,
 • Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumak,
 • Tüm faaliyetlerde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflemek,
 • Tedarikçilerini desteklemek ve geliştirmek,
 • Katılımcı memnuniyetinde sürekliliği sağlamak,
 • Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu yüksek kalitede eksiksiz tamamlamak.

KONUTSAL TAAHHÜTÜ

 • Konut Projelerimize uyguladığımız standartlar, bağlı bulunduğumuz yasal mevzuatlar, müşterilerimizin şartları ve KONUTSAL kuruluş prosedürleri dahilinde sunarak katılımcı memnuniyetini temel amaç alarak çalışmalarımızı sürdürmeyi,
 • Kurum olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,
 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
 • Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,
 • Katılımcı odaklı çalışma felsefemiz ile katılımcı şikayetlerini objektif, tarafsız ve eşit ilkeler ile ele alacağımızı ve çözüm odaklı yaklaşım göstereceğimizi,
 • Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek; Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği entegre yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,
 • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,
 • İlgili tarafların Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,
 • Sürekli gelişme felsefemizi ve sistemlerimizi tüm süreçlerde entegre yönetim sistemine uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda pazar payımızı, karlılığımızı ve rekabet gücümüzü arttıracağımızı,
 • Sektördeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, katılımcılarımızın ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz.