Başvuru Şartları

T.C. Vatandaşı olması,
“Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden vatandaşlarımız da başvuruda bulunabilir.”
Başvuru tarihi itibariyle 20 yaşını doldurmuş olması,
Bir aileden en fazla (iki) kişi olmak kaydıyla başvuru yapılabilir.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise (Arkalı Önlü) kimlik Kartı ibrasını,
Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet ediyorsa, bulunduğu ülkenin
(Arkalı Önlü) olması şartıyla kimlik kartı ibrasını başvuru esnasında belirtilecek olan form’da “Resim
Ekle” bölümüne kimlik kartı görsellerinin eklenmesi gerekmektedir.
Başvurusu sahibi engelli vatandaşlarımız Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
verilen (Arkalı-Önlü) kimlik kartının resimleri veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden
alınmış sağlık heyet raporunu (en az %40 engelli olduğuna dair), belgeyi başvuru esnasında
belirtilecek olan form’da “Resim Ekle” bölümüne kimlik kartı görsellerinin eklenmesi gerekmektedir.
Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi
henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı,
İbraz edeceklerdir.


KURA ÇEKİLİŞİ

Firmamızın ilan edilecek tarihler arasında, belirlenen il ve konut sayısına ilişkin katılım bedelini
yatırarak, kuraya katılım sağlamış olacaklardır.
Çekiliş aşamasında herhangi bir öncelikli vatandaş olmayacak, katılım sağlayan tüm vatandaşlarımız
eşit şartlar da olacaklardır.
Aynı aileden (İki) kişinin katıldığı ve kura sonucu ikisinin de hak sahibi olduğu durumda herhangi bir
iptal uygulanmayacak olup, katılımcıların konutlar için hak sahibi oldukları sayılacaktır.
Başvuru sahiplerinin konut Kazanma hakkı, yapılacak olan kura çekimi ile belirlenecektir.


SÖZLEŞME İMZALAMA AŞAMASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER

Başvuru esnasında (Okudum-Anladım Kabul Ediyorum) seçeneğini işaretleyip onayladığınız taktirde
sözleşmeyi kabul etmiş ve imzalamış sayılırsınız. Gerek görüldüğü taktirde tarafınızdan ibraz edilmesi
gereken bir takım belgeler istenilebilir. (Kimlik Fotokopisi, İkametgah Adresi vb.) gibi.


OTURMA KOŞULU VE DEVİR İŞLEMLERİ

Konut projelerinde hak sahibi olup Konutsal yetkilileri tarafından hak sahibi olduğuna dair sözleşme imzalayanlar, konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.
Konutlar, 36 ay ve 60 ay olacak şekilde iki farklı taksit imkanı seçeneklendirilmiş olup, değişenli taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde teslim edilecektir.
Konut taksitlendirmeleri 36 ay 57.000 TL, 60 ay 70.000 TL’yi aşmayacak şekilde belirlenmiştir.
Hak sahibi olan katılımcının sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar alıcının veya ailesi için zorunlu ikamet şartı yoktur. Ancak, borçları bitene kadar hak sahibi oldukları konutu kiraya verdikleri tespit edildiği taktirde, sözleşme feshedilecektir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kura da hak sahibi olanların konut sahibi olma hakları
iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek, gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları için %25 kesinti yapılacak, ödenen taksitler de ise %15’lik kesintiye gidilerek geri kalan
masraflar iade edilecektir.